Grovrengöring

CleanX löser effektivt bort olja och smuts

CleanX är ett högeffektivt rengöringsmedel för grovrengöring och avfettning och som du kan använda på alla tänkbara ställen. Det passar mycket bra till rengöring av oljeförvärmarens oljesida, oljespill, oljiga maskindetaljer, pannor och motorer. 

CleanX säljs i koncentrerad form och kan beroende på mängden smuts spädas ut mer eller mindre rikligt med vatten före användning. Det är framställt av biologiskt nedbrytbara tensider, komplexbildare, silikat och vatten.

Eftersom CleanX har en mycket starkt lösande effekt på feta ytor bör du inte använda det på oljemålade ytor.

N

Att tänka på

Ingående tensider är biologiskt nedbrytbara. Produkten torkar ut huden och kan ge irritation. Spraydimma ska inte andas in.

Dosering

Blanda till brukslösning genom att först fylla vatten i kärlet och sedan tillsätta CleanX enligt nedanstående rekommendation:

Pannor, värmeväxlarens oljesida och andra grovt nedsmutsade ytor:
Spraya eller skölj med lika delar CleanX som vatten (1:1) och låt verka före spolning med vatten eller mekanisk bearbetning. 

Daglig rengöring av golv och liknande: 

1 dl CleanX till 10 l vatten. 

Fönsterputs:
½ dl till 10 liter vatten. 

Biltvätt:
Spraya på CleanX blandat med lika mycket vatten på riktigt smutsiga, salta och oljiga ytor, låt verka i två minuter och tvätta sedan bort med vanligt vatten. 

CleanX finns i förpackningar à 5, 25 respektive 200 liter. En oöppnad förpackning håller i minst två år.

Kontakta oss gärna för att få en kostnadskalkyl och om du vill ha mer information och rådgivning.

0733 240216

anders@hojer.se