Miljöpolicy - vi värnar om miljö och hållbarhet

Vi på Höjer AB strävar efter att erbjuda våra kunder städtjänster med så lite miljöpåverkan som möjligt eftersom miljön ligger oss varmt om hjärtat. Vår personal ska visa att de tar ett personligt miljöansvar och följa givna instruktioner och rutiner i sitt dagliga arbete.

Vi ska även utveckla våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet. Vi följer givetvis miljölagstiftning, föreskrifter och övriga miljökrav som berör oss. Och vi tar hänsyn till miljön när vi köper varor och tjänster.

Kvalitetspolicy – vi säkerställer hög kvalitet

Höjer AB ska uppfylla våra kunders krav och önskemål.
Detta uppnår vi genom att:
• hålla en hög serviceberedskap och en hög kunskapsnivå.
• vara lätta att komma i kontakt med.
• vara punktliga.
• följa samhällets lagar och förordningar.

Så uppnår vi våra kvalitetsmål

Vi uppnår målen i vår kvalitetspolicy genom en effektiv organisation med kompetenta medarbetare.
Våra nya medarbetare får alltid både praktisk och teoretisk utbildning av en handledare.

För att ta vara på våra medarbetares kloka idéer och hela tiden förbättra oss uppmuntrar vi våra medarbetare till att komma med förslag till förbättringar. Detsamma gäller våra kunder. Vi genomför en kundenkät vartannat år för att mäta kundnöjdheten. Närheten till både kunder och medarbetare är mycket viktig för oss.

Vi mycket noggranna med att dokumentera och analysera avvikelser för att vi ska lära oss av våra misstag och inte upprepa dem.

Personalpolicy – hos oss ska alla må bra

Medarbetarna och deras kompetens är vår främsta tillgång. Genom att arbeta tillsammans för att utveckla verksamheten och höja kvalitet och effektivitet utan att tumma på säkerheten, ska vi överträffa våra kunders förväntningar.

Vi ska vara en jämställd arbetsplats där vi trivs, mår bra och utvecklas. Alla ska känna ansvar och engagemang, våga vara öppna, kunna ta initiativ och vara flexibla.

Kvinnor och män ska ha lika rätt till ett meningsfullt arbete under goda arbetsförhållanden och vi ska ha en könsneutral lönesättning. Alla medarbetare vet var de ska vända sig om de utsätts för kränkningar eller trakasserier.

Varje medarbetare ska även kunna påverka sin situation och sin arbetstid så långt verksamheten tillåter och vi ska hålla medarbetarsamtal en gång per år.

0733 240216

anders@hojer.se